14. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Türk Tabipler Birliği TTB-STE tarafından kredilendirilecektir.


Önemli Tarihler


İndirimli Kayıt-Konaklama ücretleri son başvuru tarihi : 04 Şubat 2018
Toplantı Tarihleri : 02 - 04 Mart 2018