14. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Türk Tabipler Birliği TTB-STE tarafından kredilendirilecektir.


Kurullar


Toplantı Başkanı 
Prof. Dr. Bartu SARISÖZEN

Toplantı Sekreteri
Doç. Dr. Burak AKESEN

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Kemal DURAK
Prof. Dr. Bartu SARISÖZEN
Doç. Dr. Sadık BİLGEN
Doç. Dr. Burak AKESEN
Doç. Dr. Teoman ATICI

Bilimsel Kurul

Kemal AKTUĞLU - İzmir Hakan KINIK - Ankara
Bedrettin AKOVA - Bursa Esat KITER - Denizli
Burak AKESEN - Bursa Spas KRASTEV - Plovdiv / Bulgaristan
Şenol AKMAN - İstanbul Georgi KRASTEV - Plovdiv / Bulgaristan
Sercan AKPINAR - Adana Vecihi KIRDEMİR - Isparta
Bahadır ALEMDAROĞLU - Ankara Nusret KÖSE - Eskişehir
Cebrail ALEKBEROV - Bakü / Azerbaycan Metin KÜÇÜKKAYA - İstanbul
Faik ALTINTAŞ - İstanbul Aron LAZARY - Budapeşte / Macaristan
Mehmet ARAZİ - Konya Gürsel LEBLEBİCİOĞLU - Ankara
Ahmet ASLAN - Alanya Sefa MÜEZZİNOĞLU - Kocaeli
Tolga ATAY - Isparta Stanislav NESTEROV - Plovdiv / Bulgaristan
Teoman ATICI - Bursa Güvenir OKÇU - Manisa
Nuri AYDIN - İstanbul Ufuk ÖZKAYA - İstanbul
Ahmet Turan AYDIN - Antalya Yüksel ÖZKAN - Bursa
Semih AYDOĞDU - İzmir Şüheda ÖZÇAKIR - Bursa
Hüseyin Bekir - Gümülcine / Yunanistan İrfan ÖZTÜRK - İstanbul
Kerem CANBORA - İstanbul Murat ÖZTÜRK - İzmir
Mehmet Can ÜNLÜ - İstanbul Atilla PARMAKSIZOĞLU - İstanbul
Erdal CİLA - Ankara Halit PINAR - İzmir
Sinan ÇAVUN - Bursa Bartu SARISÖZEN - Bursa
Levent ÇELEBİ - Ankara Hakkı SUR - İzmir
Burak DEMİRAĞ - Bursa Fares SAYEGH - Selanik / Yunanistan
Mehmet DEMİRTAŞ - Ankara Yaman SARPEL - Adana
Kemal DURAK - Bursa Nadir ŞENER - Bursa
Meriç ENERCAN - İstanbul Ertuğrul ŞENER - Ankara
Cenk ERMUTLU - İstanbul Cengiz ŞEN - İstanbul
Cemil ERTÜRK - İstanbul Aykın ŞİMŞEK - İstanbul
Öner GEDİKOĞLU - Bursa Ömer TAŞER - İstanbul
Abdullah GÖĞÜŞ - İstanbul Ronan TREACY - Birmingham / İngiltere
Alp GURBET - Bursa Emre TOĞRUL - Adana
Sacit GÜLEÇ - Eskişehir Mazhar TOKGÖZOĞLU - Ankara
Azmi HAMZAOĞLU - İstanbul Çağatay ULUÇAY - İstanbul
Murat HERSEKLİ - Adana A. Oktar ÜZÜMCÜGİL - Kütahya
Çetin IŞIK - Ankara Fatih YILDIZ - İstanbul
Yavuz KABUKÇUOĞLU - Tekirdağ Timur YILDIRIM - İstanbul
Mustafa KARAHAN - İstanbul  

Soyadı sırasına göre dizilmiştir.