14. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Türk Tabipler Birliği TTB-STE tarafından kredilendirilecektir.


Untitled Document

Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF için tıklayınız..
02 Mart 2018, Cuma
14:00 - 16:00 Otele Giriş ve Kayıt İşlemleri
16:00 - 16:30

Akılcı İlaç Kullanımı

Sinan ÇAVUN
16:30 - 16:40 KONFERANS 1

Moderatör: Kemal DURAK

Kalite Yönetimi ve Kanıta Dayalı Tıp
Öner GEDİKOĞLU
16:40 - 17:00

KONFERANS 2

Moderatör: Kemal DURAK

Kanıta Dayalı Tıp: Tarihçe, Kavramlar, Metodoloji

Gürsel LEBLEBİCİOĞLU

  PANEL 1
EN PROKSİMALDEN EN DİSTALE FEMUR KIRIKLARINDA KANITA DAYALI TIP NE DİYOR?

Moderatörler: Atilla PARMAKSIZOĞLU, Levent ÇELEBİ
17:00 - 17:08 Femur Başı Kırıkları
Mehmet ARAZİ
17:08 - 17:16 Gençlerde Femur Boyun Kırıkları ; Kanüllü Vida mı ? DHS mi ? Kombine Tespitler mi ?
Kemal AKTUĞLU
17:16 - 17:24 Femur İT Kırıklar; DHS mi Çivi mi ?
Hakan KINIK
17:24 - 17:32 Femur Subtrokanterik Kırıklar ; Daima Açık Redüksiyon mu ? Kapalı da Olur mu ?
Bahadır ALEMDAROĞLU
17:32 - 17:40 Femur İpsiteral Boyun ve Diyafiz Kırıkları ; Tek implant mı ? Çift implant mı ?
Güvenir OKÇU
17:40 - 17:48 Femur Distal Uç Eklem İçi Kırıklar; Kilitli Plaklar Her Problemi Çözdü mü ?
Metin KÜÇÜKKAYA
17:48 - 18:00 Tartışma
  PANEL 2
ARTROSKOPİ PANELİ

Moderatörler: Halit PINAR, Burak DEMİRAĞ
18:00 - 18:12 Ön Çapraz Bağ Yaralanmasında Tedavi: Kanıta Dayalı Analiz Işığında Güncel Uygulamalar
Sefa MÜEZZİNOĞLU
18:12 - 18:24 Menisküs Yaralanmalarında Tedavi: Kanıta Dayalı Analiz Işığında Güncel Yaklaşımlar
Yaman SARPEL
18:24 - 18:36

Diz osteokondral lezyonlarına yaklaşım: Kanıta dayalı analiz ve kılavuzlar ışığında güncel uygulamalar                                             
Çetin IŞIK

18:36 - 18:48

Artroskopik Diz Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon: Kanıta Dayalı Analiz Işığında Güncel Yaklaşımlar
Bedrettin AKOVA

18:48 - 19:00 Tartışma
03 Mart 2018, Cumartesi
07:45 - 08:00 Açılış

Saygı Duruşu
İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Bartu Sarısözen - Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Yusuf Ulcay - U.Ü. Rektörü
Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu – YÖK Başkan Vekili
08:00 - 08:20 KONFERANS 3

Moderatörler: Burak AKESEN, Murat ÖZTÜRK

Metastatik Omurga Tümörleri
Aron LAZARY
08:20 - 08:40 KONFERANS 4

Moderatörler: Burak AKESEN, Murat ÖZTÜRK

Yaşlanan Omurgada Diskoplasti
Aron LAZARY
08:40 - 09:00 Tartışma
  PANEL 3
ARTROPLASTİ PANELİ

Moderatörler: Hakkı SUR, Cemil ERTÜRK
09:00 - 09:10 Artroplastide Anestezi ve Analjezi: Kanıta Dayalı Analiz ve Kılavuzlar Işığında Güncel Uygulamalar
Alp GURBET
09:10 - 09:20 Artroplasti Kayıt Sistemleri: Kanıta Dayalı Analiz ve Uygulamalar Ülkemizdeki Durum
Bülent ERDEMLİ
09:20 - 09:30 Artroplastide Tromboemboli Profilaksisi: Kanıta Dayalı Analiz ve Klavuzlar Işığında Güncel Uygulamalar
Faik ALTINTAŞ
09:30 - 09:40 Artroplastide Sonuçların Ölçüm ve Değerlendirmesi: Kanıta Dayalı Analizler, Performans Temelli ve Hasta Merkezli Değerlendirmeler ve Güncel Klavuzlar
Ahmet ASLAN
09:40 - 09:50 Artroplastide Antibiyotikli Çimento Kullanımı: Kanıta Dayalı Analiz Işığında Güncel Uygulamalar
Mehmet Can ÜNLÜ
09:50 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:20 Kahve Molası
10:20 - 10:35 KONFERANS 5
ARTROPLASTİ

Moderatörler: Emre TOĞRUL, Hüseyin BEKİR

Artroplasti Cerrahisinde Peri - Prostetik Enfeksiyon. Neler Bilmeliyiz ?
Fares SAYEGH
10:35 - 10:50 KONFERANS 6

Moderatör: Faik ALTINTAŞ, Hüseyin BEKİR

Total Diz Artroplastisinde DVT Proflaksisi, Yeni Konseptler
Fares SAYEGH
10:50 - 11:05 KONFERANS 7
ARTOPLASTİ

Moderatörler: Nadir ŞENER, Teoman ATICI

Ulusal Kayıt Sistemi İşe Yarıyor mu ?
Ronan TREACY
11:05 - 11:20 KONFERANS 8

Moderatörler: Nadir ŞENER, Teoman ATICI

Metal - Metal Kalça Yüzey Artroplastisinde Bilimsel Kanıt
Ronan TREACY
  PANEL 4
OMUZ PANELİ

Moderatörler: Nuri AYDIN, Kerem CANBORA
11:20 - 11:30 Donuk Omuzda Tedavi: Kanıt Dayalı Analiz Işığında Güncel Uygulamalar
Şenol AKMAN
11:30 - 11:40 Anterior Omuz İnstabilitesine Yaklaşım: Kanıta Dayalı Analiz ve Klavuzlar Işığında Güncel Uygulamalar
Sercan AKPINAR
11:40 - 11:50 Rotator Manşet Yaralanmalarında Tedavi: Kanıta Dayalı Analiz ve Klavuzlar Işığında Güncel Uygulamalar
Mustafa KARAHAN
11:50 - 12:00 Proksimal Humerus Kırıklarında Artroplasti: Kanıta Dayalı Analiz ve Klavuzlar Işığında Güncel Uygulamalar
Mehmet DEMİRTAŞ
12:00 - 12:10 Tartışma
12:00 - 14:45 Öğle Arası
14:45 - 15:15

Eksternal Fiksatör Uydu Sempozyumu
Moderatör: Cebrail ALEKBEROV

Komplike Ekstremite Kırıklarında Nesterov Moduler Eksternal Fiksatör Sistem ile tedavi deneyimlerimiz
Stanislav NESTEROV

15:15 - 16:00 Abdi İbrahim Uydu Sempozyumu

Ağrıya Topikal Çözümler
Sacit Güleç
16:00 - 16:20 KONFERANS 9

Moderatörler: Azmi HAMZAOĞLU, Kemal DURAK

Erişkin Spinal Deformitede İnterbody Füzyon ve Osteotomi Seçenekleri
Meriç ENERCAN
16:20 - 16:40 KONFERANS 10

Moderatör: Burak AKESEN

Deneysel Omurga Hayvan Modelleri. Neyi Ne Kadar Taklit Ediyoruz ?
Esat KITER
  PANEL 5
En Proksimalden En Distale Humerus Kırıklarında Kanıta Dayalı Tıp Ne Diyor ?

Moderatörler: Vecihi KIRDEMİR, Yavuz KABUKÇUOĞLU
16:40 - 16:50 Üst Uç 2-3 Parça Deplase Kırıkları, Plak İyidir!
Hakan KINIK
16:50 - 17:00 Üst Uç 2-3 Parça Deplase Kırıkları, Çivi İyidir !
Mehmet ARAZİ
17:00 - 17:10 Üst Uç 2-3 Parça Deplase Kırıkları, Dokunma, Konservatif İyidir !
Vecihi KIRDEMİR
17:10 - 17:20 Eklem Dışı Alt Uç Kırıkları Plak İyidir!
Metin KÜÇÜKKAYA
17:20 - 17:30 Humerus Eklem Dışı Alt Uç Kırıklarında Çivi İyidir !
Güvenir OKÇU
17:30 - 17:40 Eklem Dışı Alt Uç Kırıkları Dokunma, Konservatif İyidir !
Ufuk ÖZKAYA
17:40 - 18:00 Tartışma
18:00 - 18:15 Kahve Molası
  PANEL 6
KALÇA ARTROPLASTİ PANELİ


Moderatörler: Cengiz ŞEN, Ahmet ASLAN
18:15 - 18:25 Osteonekrozda Tedavi: Kanıta Dayalı Analiz ve Klavuzlar Işığında Güncel Uygulamalar
Ahmet Turan AYDIN
18:25 - 18:35 Total Kalça Artroplastisi Femoral Baş Büyüklüğü: Kanıta Dayalı Analiz
Emre TOĞRUL
18:35 - 18:45 Total Kalça Artroplastisinde Eklem Yüzey Seçim: Kanıta Dayalı Analiz Işığında Güncel Uygulamalar
Murat HERSEKLİ
18:45 - 18:55 Enfekte Artroplastide Tanı: Kanıta Dayalı Analiz Işığında Güncel Uygulamalar
Fatih YILDIZ
18:55 - 19:05 İntrakapsüler Femur Baş - Boyun Kırıklarında Kalça Artroplastisi: Kanıta Dayalı Analiz
Mazhar TOKGÖZOĞLU
19:05 - 19:15 Tartışma
04 Mart 2018, Pazar
  PANEL 7
DİZ ARTROPLASTİSİ PANELİ

Moderatörler: Erdal CİLA, Yüksel ÖZKAN
08:00 - 08:10 Sabit ya da Hareketli Uni Kompartmantal Artroplasti: Kanıta Dayalı Analiz ve Güncel Uygulamalar
Semih AYDOĞDU
08:10 - 08:20 Total Diz Protez Patella: Kanıta Dayalı Analiz
Hakkı SUR
08:20 - 08:30 Total Diz Protezi Arka Çapraz Bağ: Kanıta Dayalı Analiz
Ertuğrul ŞENER
08:30 - 08:40 Total Diz Protez Diziliminin Oluşturulması (Mekanik, Kinematik) Kanıta Dayalı Analiz Işığında Güncel Uygulamalar
Abdullah GÖĞÜŞ
08:40 - 08:50 Artroplasti Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Kanıta Dayalı Analiz ve Kılavuzlar Işığında Güncel Uygulamalar
Şüheda ÖZÇAKIR
08:50 - 09:00 Tartışma
  PANEL 8
ARTROPLASTİ OLGU TARTIŞMASI

Moderatör: İrfan ÖZTÜRK
09:00 - 09:45 Fares SAYEGH, Ronan TREACY, Erdal CİLA, Aykın ŞİMŞEK, Cengiz ŞEN, Emre TOĞRUL, Mazhar TOKGÖZOĞLU, Çağatay ULUÇAY, Oktar ÜZÜMCÜGİL
09:45 - 10:30 Kahve Molası
  KONFERANS 11
Moderatör: Halit ÖZYALÇIN, Teoman ATICI
10:30 - 10:50

Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Püf Noktaları

Ömer TAŞER
  PANEL 9
İNTERAKTİF VAKA TARTIŞMASI : EN KÖTÜ VAKALAR ! ŞİMDİ OLSAYDI NEYİ FARKLI YAPARDIM

Moderatör: Kemal AKTUĞLU
10:50 - 11:35 Tartışmacılar: 
Ufuk ÖZKAYA, Mehmet ARAZİ, Hakan KINIK,
Bahadır ALEMDAROĞLU, Metin KÜÇÜKKAYA,
Güvenir OKÇU, Cebrail ALEKBEROV,
Kemal DURAK, Tolga ATAY, Cenk ERMUTLU
11:35 - 12:00 Kapanış