Kurullar

Toplantı Başkanı

Dr. Kemal DURAK

Toplantı Sekreteri

Dr. Teoman ATICI

Düzenleme Kurulu

Dr. Kemal DURAK

Dr. Bartu SARISÖZEN

Dr. Sadık BİLGEN

Dr. Burak AKESEN

Dr. Teoman ATICI

15. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri © 2019