Kurullar

Toplantı Başkanı

Dr. Kemal DURAK

Toplantı Sekreteri

Dr. Teoman ATICI

Düzenleme Kurulu

Dr. Kemal DURAK – Başkan

Dr. Bartu SARISÖZEN

Dr. Sadık BİLGEN

Dr. Burak AKESEN

Dr. Teoman ATICI - Sekreter

15. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Kongresi © 2019