Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF için tıklayınız..
02 Mart 2019, Cumartesi
07:15
07:30
Açılış Konuşmaları

Dr. Kemal DURAK
Toplantı Başkanı

Dr. Yusuf ULCAY
Uludağ Üniversitesi Rektörü

Dr. Safa KAPICIOĞLU
YÖK Başkan Vekili
07:30
08:00
KONFERANS: Ortopedide Etik

Moderatör :
Dr. Kemal DURAK

Konuşmacı : Dr. Öner GEDİKOĞLU
  PANEL 1: Diz - Kalça Artroplastisinde Enfeksiyon

Moderatörler: Dr. Ahmet T. AYDIN, Dr. Alp GURBET
08:00
08:10
Artroplastide Rejional Anestezi ve Analjezi Uygulamalarında Komplikasyonlar, Önleme ve Çözümler
Dr. Selcan YEREBAKAN
08:10
08:20
Artropasti Enfeksiyonlarında Tanı, Sınıflama ve Güncel Kılavuzlar
Çağatay ULUÇAY
08:20
08:30
Artroplasti Enfeksiyonlarında Medikal Tedavi
Dr. Yasemin HEPER
08:30
08:40
Artroplasti Enfeksiyonlarının Tek Aşamalı Revizyonunda Endikasyonlar, Teknik ve İmplant Seçimi
Dr. Erden Ertürer
08:40
08:50
Artroplasti Revizyonları Sonrası Re-Enfeksiyonda Yaklaşım
Dr. İlhan ÖZKAN
08:50
09:00
Tartışma
  PANEL 2: Uzun Kemik Kaynamaması: Çözüm Yolları

Moderatörler: Dr. Kemal DURAK, Dr. Kemal AKTUĞLU
09:00
09:05
Giriş
Dr. Kemal AKTUĞLU
09:05
09:15
Femur Şaft Kaynamamasında Çivi Değişimi ile Başarı Mümkün mü ?
Dr. Mustafa SEYHAN
09:15
09:25
Tibia Şaft Kaynamamasında Çivi Değişimi ile Başarı Mümkün mü ?
Dr. Oğuz POYANLI
09:25
09:35
Karmaşık Tibia Kaynamamaları ve Çözüm Yolları
Dr. Hakan KINIK
09:35
09:45
Karmaşık Femur Kaynamamaları ve Çözüm Yolları
Dr. Metin KÜÇÜKKAYA
09:45
09:55
Humerus Şaft Kaynamamalarının IM Çivi Destekli Tedavisi
Dr. Güvenir OKCU
09:55
10:00
Tartışma
10:00
10:15
KONFERANS

Moderatör: Dr. Cebrail ALEKBEROV

Distal Femur Pseudoartrozlarında İlizarov ile Tedavi
Dr. Dursun Akhmat MALIKSHAEVICH
10:15
10:30
Kahve Arası
  PANEL 3 : Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar

Moderatörler: Dr. Azmi HAMZAOĞLU, Dr. Burak AKESEN
10:30
10:42
Servikal Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Yönetim
Dr. Ufuk TALU
10:42
10:54
Post-travmatik Kifoz
Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ
10:54
11:06
Spinal Cerrahide Nörolojik Komplikasyonlar
Dr. Gökhan DEMİRKIRAN
11:06
11:15
Tartışma
  PANEL 4: Çocuk Kırıklarında Komplikasyonlar

Moderatörler: Dr. Safa KAPICIOĞLU, Dr. Bartu SARISÖZEN
11:15
11:30
Önkol ve Dirsek Çevresi Kırıklarda Görülen Komplikasyonlar
Dr. Önder KALENDERER
11:30
11:45
Humerus Suprakondiler Kırık Komplikasyonları
Dr. Nusret KÖSE
11:45
12:00
Proksimal Femur Epifiz Kaymasında Komplikasyonlar
Dr. Timur YILDIRIM
12:00
12:15
Alt Ekstremite Uzatmalarında Komplikasyonlar
Dr. Salih MARANGOZ
12:15
12:30
Tartışma
12:30
13:15
Uydu Sempozyumu

Kronik Eklem Ağrısı: Medikal Tedavilerden, Girişimsel Tedavilere
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU
13:15
16:00
Öğle Arası
  PANEL 5: Artroplastide Periprostetik Kırıklar

Moderatörler: Dr.Nejat GÜNEY, Dr. Sadık BİLGEN
16:00
16:10
TKP Sonrası Periprostetik Kırıklar
Dr. Çetin IŞIK
16:10
16:20
TDP Sonrası Periprostetik Kırıklar
Dr. İbrahim TUNCAY
16:20
16:30
Periprostetik Kırıklarda Tespit Materyalleri
Dr. Güvenir OKÇU
16:30
16:40
Periprostetik Kırıklarda Revizyon (İnternal Tespit Dışı)
Dr. İbrahim AZBOY
16:40
16:50
Günübirlik Artroplasti Uygulamalarında Rehabilitasyon: Uygulama özellikleri ve Sorunlar - Çözümler
Dr. Şüheda ÖZÇAKIR
16:50
17:00
Tartışma
  PANEL 6 : Kalça Çevresi Kırık Komplikasyonları ve Çözüm Yolları

Moderatörler: Dr. Ünal KUZGUN, Dr. Metin TÜRKMEN
17:00
17:05
Giriş
Dr. Metin TÜRKMEN
17:05
17:15
Genç Femur Boyun Kırıklarında Kaynamama; Osteotomi Yaparım
Dr. Kemal AKTUĞLU
17:15
17:25
Genç Femur Boyun Kırıklarında Kaynamama; Artroplasti de Olabilir
Dr. Mustafa SEYHAN
17:25
17:35
IT ve Subtrokanterik Kırıklarda Kaynamama: Ben Nasıl Çözüyorum !
Dr. Metin KÜÇÜKKAYA
17:35
17:45
Kalça Kırıkları Sonrasında Avasküler Nekroz ? Çözüm Yolları
Dr. Oğuz POYANLI
17:45
18:00
Tartışma
18:00
18:15
Kahve Arası
  PANEL 7: Diz - Kalça Artroplastisinde İnstabilite

Moderatörler: Dr. Fahri ERDOĞAN, Dr. Teoman ATICI
18:15
18:25
Total Kalça Artroplastisinde İnstabilite-Dislokasyon: Nedenler - Çözümler ve Korunma
Dr. Emre TOĞRUL
18:25
18:35
Total Diz Artroplastisinde İnstabilite: Nedenler - Çözümler ve Korunma
Dr.Yaman SARPEL
18:35
18:45
Total Diz Artroplastisinde Ekstansör Mekanizma - Patellofemoral Sorunlar: Nedenler – Çözümler
Dr. Semih AYDOĞDU
18:45
18:55
Artroplastide Robotik Cerrahi Uygulamalarında Komplikasyonlar: Nedenler - Çözümler ve Korunma
Dr. Kayhan TURAN
18:55
19:05
Unikondiller Diz Artroplastisinde Komplikasyonlar: Nedenler – Çözümler ve Korunma
Dr. Murat SAYLIK
19:05
19:15
Tartışma
19:30
22:00
Akşam Yemeği
22:30
24:00
Alacakaranlık Kuşağı
Neler Yanlış Yapıldı / Yapılmış? Şimdi Olsa Neyi Farklı Yapardım / Farklı Yapılmalıydı?

Moderatörler :
Dr. Ünal KUZGUN, Dr. Hakan KINIK, Dr. Cebrail ALEKBEROV

Konuşmacılar:
Dr Metin KÜÇÜKKAYA, Dr. Güvenir OKCU, Dr. Oğuz POYANLI, Dr. Mustafa SEYHAN, Dr. Bartu SARISÖZEN, Dr. Kemal DURAK
03 Mart 2019, Pazar
  PANEL 8: Omuz Cerrahisinde Komplikasyonlar: Nedenler - Çözümler

Moderatörler: Dr. Mehmet DEMİRTAŞ, Dr. Barış KOCAOĞLU
08:00
08:10
Döndürücü Manşet Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinde Ameliyat Sırası - Sonrası Komplikasyonlar
Dr. Sercan AKPINAR
08:10
08:20
Omuz Anterior İnstabilitelerinin Cerrahi Tedavisinde Ameliyat Sırası - Sonrası Komplikasyonlar
Dr. Ali ERŞEN
08:20
08:30
Omuz Cerrahisinde (Açık-Artroskopik) Enfeksiyon: Nedenler - Çözümler ve Korunma
Dr. Nuri AYDIN
08:30
08:40
Omuz Artroplastisi Uygulamalarında Komplikasyonlar: Nedenler - Çözümler ve Korunma
Dr. Kerem CANBORA
08:40
08:50
Omuz Cerrrahisinde İnterskalen Analezi ve Anestezide Komplikasyonlar: Nedenler - Çözümler ve Korunma
Dr. Gürkan TÜRKER
08:50
09:00
Tartışma
  PANEL 9: Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar

Moderatörler: Dr. Azmi HAMZAOĞLU, Dr. Burak AKESEN
09:00
09:15
Adölesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde Komplikasyonlar
Dr. Alihan DERİNCEK
09:15
09:30
Diz-Omurga Sendromu (Knee-Spine Sendrom)
Dr. Murat ÖZTÜRK
09:30
09:45
Adult (Erişkin) Spinal Deformiteli Olguların Cerrahi Tedavilerinin Erken ve Geç Komplikasyonları; Bu Komplikasyonların Önlenmesi ve Tedavisi
Dr. Azmi HAMZAOĞLU
09:45
10:00
Tartışma
10:00
10:30
Kahve Arası
  PANEL 10: Diz – Kalça Artroplastisinde Aşınma

Moderatörler: Dr. Öner GEDİKOĞLU, Dr. Oktar ÜZÜMCÜGİL
10:30
10:40
Aşınmada Epidemiyoloji, Sınıflama, Genetik Faktörler ve Klinik
Dr. Namık ŞAHİN
10:40
10:50
Aşınmada Hasta-Cerrah ve Materyal-İmplant ile İlişkili Faktörler
Dr. Öner ŞAVK
10:50
11:00
Aşınmada Lokal-Sistemik Reaksiyonlar, Biyolojik Cevap ve Belirteçler
Dr. Mehmet Can ÜNLÜ
11:00
11:10
Aşınmada Medikal ve Cerrahi Tedavi
Dr. Cengiz ŞEN
11:10
11:20
Artroplastide Venöz Tromboemboli: Güncel Kılavuzlar Çerçevesinde Nedenler-Çözümler ve Korunma
Dr. Faik ALTINTAŞ
11:20
11:30
Tartışma
11:30
12:30
Akılcı İlaç Kullanımı

Moderatör: Dr.Sinan ÇAVUN

Konuşmacı: Jale İRDESEL
12:30 Kapanış

15. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri © 2019